Piegāde, atgriešana un termiņi

Piegādes noteikumi

Prece tiek mainīta tikai tad, ja tā ir brāķēta, vai arī ir bijusi kāda kļūda no veikala puses. 

Ņemot vērā, ka pārdodam dziju spolēs un katru klienta izvēlēto daudzumu (minimālais daudzums ir 200 grami, katrs nākošais solis – 100 grami), mēs notinam uz speciālas iekārtas un nogriežam no spoles, prece ir personalizēta un katram klientam individuāli sagatavota, tāpēc to nav iespējams atrgriezt vai samainīt.

Pamatojoties  uz 2014. gada 20. Maijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, 22. punkts nosaka gadījumus, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, līdz ar to prece nav atgriežama. Atbilstoši Noteikumu 22.3. apakšpunktam viens no šādiem gadījumiem, kad patērētājam nav atteikuma tiesības, ir tad, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta. Līdz ar to, ievērojot iepriekš minēto specifiku attiecībā uz WWW.COOLWOOL.LV pārdodamo dziju, patērētājiem nav atteikuma tiesību, veicot dzijas pirkumu COOLWOOL mājas lapā, jo šajos gadījumos dzija ir nepārprotami personalizēta.

1.     Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajās preču cenās. Piegāde iespējama uz “Omniva” pakomātiem vai ar SIA “VENIPAK” kurjeru visā Latvijā un citās pasaules valstīs.

2.     Ja prece tiek saņemta birojā, maksa par piegādi netiek aprēķināta. Par saņemšanas vietu un laiku iepriekš vienojoties.

3.     Par preču piegādi ir jānorēķinās, apmaksājot avansā rēķinu.

4.     Pasūtījums tiks apstiprināts un prece tiks izsūtīta pēc maksājuma saņemšanas veikala norēķinu kontā. Sūtījums tiks nosūtīts uz pasūtītāja vārda.

5.     Piegāde līdz pasūtītājam var aizņemt 15 darba dienas.

6. Ja pasūtīta prece ir izpirkta, tad par to automātiski tiks atgriezta nauda 14 darba dienu laikā uz kontu, no kura veikals maksājumu ir saņēmis.

Preču atgriešanas noteikumi

1. Prece tiek mainīta tikai tad, ja tā ir brāķēta, vai arī ir bijusi kāda kļūda no veikala puses. Preci jāatgriež NEIZMANTOTU ar visu iepakojumu.

2.    Nauda par atgriezto preci tiek atmaksāta 14 dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas dienas, uz kontu, no kura veikals maksājumu ir saņēmis.

3.    Ja prece neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, veikals patur tiesības preci nepieņemt un neatgriezt samaksāto naudu.

4.    Pamatojoties uz 2014. gada 20. Maijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, 22. punkts nosaka gadījumus, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, līdz ar to prece nav atgriežama. Atbilstoši Noteikumu 22.3. apakšpunktam viens no šādiem gadījumiem, kad patērētājam nav atteikuma tiesības, ir tad, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta. Līdz ar to, ievērojot iepriekš minēto specifiku attiecībā uz CoolWool pārdodamo dziju, patērētājiem nav atteikuma tiesību, veicot dzijas pirkumu CoolWool lapā, jo šajos gadījumos dzija ir nepārprotami personalizēta.

5.    Preci var atgriezt ar SIA “OMNIVA” starpniecību. Preci ir jānosūta atpakaļ uz Omniva pakomātu: Carnikavas Mego pakomātu, Rīgas iela 14, Carnikava, tālr.: 29560600

6.    Visas izmaksas par preces atgriešanu sedz pircējs. Nauda par preces piegādi, ja tāda bijusi, netiek atgriezta, izņemot gadījumus, kad nosūtīta nepareiza prece vai transportēšanas laikā prece ir bojāta.

7.   Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

8.   Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”; ir obligāti saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

9.   Visas pircēja un pārdevēja nesaskaņas tiek risinātas pārrunu ceļā vai LR Likumdošanas un normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.

10.   Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.207 15.3 p. nevar izmantot atteikuma tiesības precēm, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas.

Veicot pasūtījumu, jūs piekrītat tam, ka esat iepazinušies ar šiem noteikumiem.

Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām un pienākumiem varat atrast šeit (http://www.ptac.gov.lv/page/104).